En enkel treningsbane kan bestå av 1 laminerte hylleplate.
Banen bør være glatt, da den vil være lettere å holde rene.

Banen på bildet under er 20 x 240 cm og standard plater er vanligvis får kjøpt på et vanlig byggvarehus.


Bor 6 hull for egnede bokser og skriv nr. på hvert hull. Bredden på banen bør være min. 20 cm
for å ligge stødig når hunden jobber.

 

Boksen på bildet er i rustfritt stål.

 

Boksene kan stikke litt opp fra banen.

 

dersom det er nødvendig å dele banen i to deler for å få den med seg i bilen kan man lage en
enkel festeanordning slik at de to halvdelene ikke forskyver seg dersom hunden bruker labbene.

 

Her ser du festeanordningen fra undersiden.

 

Dersom hunden velger å gå opp platene bør "bena" være stødige. Høyden på "bena" bør
være tilpasset høyden på boksene.