Spesialsøk er en betegnelse på ulike aktiviteter knyttet til bruk av hundens unike nese. Ikke noe konstruert instrument kan pr. i dag konkurrere med hundens luktesans. Vi kjenner jo alle til bruken av minehunder, narkotikahunder mm på det profesjonelle plan.

Vanlige hundeeiere har i de siste årene begynte å bruke spesialsøk som aktivisering - både for hunden og sin egen del. Enkelte har også klart å skape sin egen arbeidsplass ved å lære hunder å identifisere ulike stoffer - f.eks. råte i stolper eller muggsopp i hus.

Metodene for slik opplæring
varierer mye i forhold til hvilket treningsmiljø man befinner seg i. Med metoden "Kvalifisert operant opplæring" er det gjort et skikkelig gjennombrudd når det gjelder tidsforbruk, belønningsteknikk og kvalitetssikring - og ikke minst hvor enkelt det er å lære inn nye preparat på hunder som allerede kan "leken".

Spesialsøk går mao ut på å lære hunden å skille ut ett eller flere preparat/luktstoffer i ulike miljø - enten det dreier seg om kantareller, narkotika, kreft, liklukt, miljøgifter, gass, ID-lukt fra dyr eller mennesker. Det er bare vår egen fantasi som setter begrensninger for hva vi kan utnytte dette til - både som hobby-aktivitet eller profesjonelt.

Grunntrening starter
på en nyutviklet "treningsplattform" hvor det etableres en lek med hunden - i forhold til å finne riktig "preparat". Denne leken utvikler seg i løpet av svært kort tid til at hunden markerer rett "preparat" hver eneste gang - selv om vi legger inn forstyrrelser i form av lukter den IKKE skal markere på.

Deretter begynner det viktigste arbeidet
- nemlig å trene hunden i å finne luktstoffet/preparatet i alle typer miljø - både ute og inne - alt etter HVA man søker etter.