Generelt
En workshop er beregnet for deg som allerede har kommet godt i gang med trening av egen hund i hundesporten SMELLER.

Enten du har

  • som mål å konkurrere eller
  • ønsker å lære mer for å komme deg videre i din egen trening

vil en workshop hjelpe deg til å finpusse øvelsene og utvikle både deg som hundefører - og hunden som søkshund.

Mye av oppgaven som hundefører/trener av egen hund, handler om bevisstgjøring, momenttrening, kreativitet, fleksibilitet, sette treningsmål og evnen til å lage stegvise treningsplaner – for akkurat det individet man ønsker å trene.

Innhold
En workshop er i stor grad deltakerstyrt, men ledes av instruktør som også kan tilby hjelp med ting som avdekkes under veis.

Deltakerne kan f.eks. be om hjelp til:

  • å jobbe med momenter de rett og slett ikke får til på egen hånd
  • nyinnlæring av spesielle momenter
  • avlæring av atferd knyttet til søksarbeid
  • å vurdere/bedømme hvordan man selv gjennomfører én eller flere øvelser.

Vanligvis jobber vi med 1 og 1 ekvipasje, men dersom det er fokus på spesielle mål - som for eksempel miljøforstyrrelser - vil det være naturlig å ha flere hunder i lokalet samtidig. 

Link til kurskalender for Workshop i Smeller kl. I