Dette er et introduksjonskurs som går over 1 dag - og er på 4,0 t.

Autorisert smellerinstruktør: Stig Meier Berg

Kurset er lagt opp slik at deltakerne ledes gjennom øvelser som er viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i hundesporten SMELLER klasse I - dvs: 

  • Grunnleggende kalibreringsøvelser
  • Hvordan lære inn "smelleren"
  • Innledende banesøk
  • Innledende kassesøk

Kurset er åpent for 6 deltakere med hund + 6 observatører (personer som deltar uten hund).
Vi jobber kun med én og én hund i samtidig.

Link til kurskalender for introduksjonskurs i Smeller