Dette grunnkurset tar deg for alvor inn i Smeller's forunderlige "ID-verden".

Selv om øvelsene i klasse II pr. dato ikke har fått sin endelige utforming, må hundens forståelse av Smelleren være på plass. For det første forlater vi nå lærbiten som luktbærer. I tillegg introduseres forstyrrende ID-lukter (negativer).

Målgruppe
Grunnkurs - klasse II i Smeller er beregnet for hundeførere som føler de allerede har "noenlunde orden" på det som kreves i Smeller kl. I. Du trenger ikke å ha "opprykk" til klasse II for å delta, men hunden bør ha:

 • en sikker markering
 • høy motivasjon og arbeidsglede

OBS
Du trenger ikke å være bitt av konkurransebasillen. 
På dette kurset er alle velkommen - selv om man "bare" bruker smellerøvelsene som aktivisering og mental trening for seg og sin hund.

Kurset omfatter
Dette er et praktisk og teoretisk kurs hvor vi jobber med:

 • Øvelsene i klasse II
 • Øvelser for diskriminering av ID-lukt - objekte og personer
 • Ulike verktøy for momenttrening
 • Modell og tankesett for metodisk trening av momenter fram mot ferdig øvelse
 • Selvstendighetstrening fører / hund
 • Konsekvenstrening - fokus på årsak og virkning
 • Belønningsplassering - hva trener vi egentlig på?
 • Hva elsker din hund: godbiter / leke / leik / kos og klapp?
 • Betydningen av ro etter nyinnlæring
 • Fokus på din egen rolle
 • mm 

Antall deltakere
Kurset er åpent for maks 8 deltakere med hund - i tillegg til observatører uten hund.

Kursets hovedmål
Som i klasse I er hovedmålet at hunden skal kunne jobbe og prestere optimalt fordi den har lyst til å løse oppgaven - ikke fordi den må!
Vi trenger fortsatt ikke å lære en hund å bruke nesen, men vi skal lære den å vise oss forskjellen på når den er opptatt av andre ting, aktivt søker/leter - og når den har gjort "funn".

Link til kurskalender for grunnkurs i Smeller kl. II