Malin søker på 16 kasser - Klasse I - øvelse 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurransekurset er beregnet for personer som allerede har kommet godt på vei i trening av egen hund i hundesporten SMELLER – og har som mål å konkurrere.

Mye av oppgaven som hundefører/trener av egen hund, handler om bevisstgjøring, momenttrening, kreativitet, fleksibilitet, sette treningsmål og evnen til å lage stegvise treningsplaner – for akkurat det individet man ønsker å trene.

Arbeidsmetoder
Kurset er både teoretisk og praktisk rettet. Det vil bli benyttet både video, observasjon og forelesning – i tillegg til konstruktiv trening av momenter i klasse I-øvelsene.

I praktiske sekvenser trenes deltakerne i aktiv problemløsing gjennom konkretisering/endring av kriterier, delmål, belønning og leik som motivasjon.

Utarbeiding av ulike profiler for hund og fører er nødvendig for å fram til hvilke områder man bør jobbe videre med og utvikle i etterkant av kurset.

Kursmål

  • Hundefører skal bli bedre til å kartlegge og forstå - og dermed utnytte - ressursene i egen hund på en optimal måte.
  • Hundefører skal bli bevisst sin egen styrke og utviklingsmuligheter i forhold til seg selv - og i relasjon til hunden - under trening og konkurranse.


Link til kurskalender for konkurransekurs Smeller kl. I