Malin søker på kasser

Forutsetninger
Grunnkurset er beregnet for personer som ønsker å komme i gang med trening av de 2 første øvelsene i kl. I - banesøk og kassesøk.

Dersom du ikke liker å konkurrere er SMELLER-øvelsene også svært godt egnet til aktivisering og mental trening av egen hund.

Kursdeltakere
Grunnkurset er åpent for maks 8 deltakere med hund - i tillegg til observatører uten hund.

Generelt
Målet er at hunden skal kunne jobbe og prestere optimalt fordi den har lyst til å løse oppgaven - ikke fordi den må!

Dette er et praktisk og teoretisk kurs hvor vi tar utgangspunkt i hunden og utvikler dens ferdigheter ut fra hva den allerede tilbyr/viser av:

  • ferdigheter
  • arbeidsmåte og
  • søksforståelse

I en slik innlæringsmodell vil lek og belønning være en stor del av "oljen i maskineriet".

Hver øvelse består av ulike delmomenter som ekvipasjen må beherske for å lykkes. Gjennom små og logiske trinn ledes hunden til å knekke koden som er knyttet til de ulike momentene.

Nøkkelen til hundens suksess ligger hos hundefører. Gjennom nødvendig søksteori og praktiske øvelser får hundefører kunnskap og erfaring i å trene egen hund i søksarbeid. Drøfting av det vi observerer og erfarer i løpet av kurset gir nødvendig innsikt i og forståelse av hvordan den enkelte hund tenker og arbeider.

Vi trenger ikke å lære en hund å bruke nesen, men vi skal lære den å vise oss forskjellen på når den er opptatt av andre ting, aktivt søker/leter - og når den har gjort "funn". 

På sikt er målet en 100% sikker markering på rett lukt. Grunnkurset legger derfor stor vekt på å trene inn en god og tilpasset markering.

I tillegg til selve øvelsene vil vi også se på:

  • betydningen av enkle kalibreringsøvelser (setter hunden i treningsmodus) og
  • metoder for innlæring og bruk av en "smeller" - dvs. objektet med luktbildet som hunden skal finne og markere.

Kurskalender for Grunnkurs i Smeller kl. I - øvelse I og 2
Link til kurskalender Grunnkurs i Smeller kl. I - øvelse 1 og 2