Det er et faktum at det til enhver tid finnes flere hunder, som av ulike årsaker er på frifot - og ikke lar seg lokalisere av sine eiere. Årsaker som ofte oppgis er at hunden:

  • har slitt seg
  • stakk under lufting
  • forsvant under trening
  • kom bort på jakt
  • ble skremt og bare ble borte..... osv

Felles for disse hundeeierne er at de sitter igjen sterkt fortvilet - gjerne med ulike skrekksenarier svirrende rundt i hodet - mens de lurer på hva de nå skal gjøre. Da kan tilgang til en"Letehund - HUND" være aktuelt!


En "Letehund - HUND" er ikke en vanlig søkshund/sporhund, men noe mye mer. Dette er spesialtrente hunder som bl.a. klarer å skille lukt fra en spesiell hund fra eventuelt andre hunder i leteområdet.

Søk etter bortkomne hunder kan i grove trekk deles i 3 faser:

  1. Innsamling av oppdatert informasjon, organisering og planlegging av søket
  2. Selve søksarbeidet og lokalisering
  3. Få kontroll på hunden

Dersom bortkommet hund (fase 2) blir lokalisert av en "Letehund" gjenstår gjerne den vanskeligste oppgaven - nemlig å få kontroll på hunden. Enkelte letehundekvipasjer har utviklet egne teknikker for fase 3, men da er det utrolig mange parametre som må være på plass hos både fører og letehund!


Link til kurskalender