Grunnkurs "Letehund - HUND" - 3 samlinger / 60 t

Kurssted: Malvik Senter
Google Maps

Maks.  6 ekvipasjer + 3 observatører uten hund

Link til annonse og påmelding med kort via deltager.no